Kurumsal Sayfa Yönetimi

Categories: ,
Facebook Kurumsal Sayfa Yönetimi

  ÖZET

Dünya genelinde 1.200.000, Türkiye’de ise 40 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla Facebook yeni iletişimin en önemli platformlarından birisi haline geldi. Kişiler arasında yeni sosyal iletişimin kanalına dönüşen Facebook bireyler, kurumlar, işletmeler  ve markalar için de yeni iletişim, ilişki yönetimi ve dijital pazarlama için muhteşem fırsatlar sunuyor. Kurumların ve markaların doğru Facebook stratejisi geliştirmeleri, dijital pazarlamada doğru konumlandırmaları, insan kaynaklarının profesyonel düzeyde Facebook’u kullanmaları aynı zamanda kurum ve markaların dijital dönüşüm ve marka konumlanması açısından da bugün hayati önem taşıyor. Yeni ekosistemde bireylerin kişisel kariyerleri, kurumların ise dijital dönüşümünü başarıyla tamamlaması  yeni rekabet koşullarında ayakta kalmalarını ve kendilerini geleceğe taşımalarına olanak sağlıyor.

 EĞİTİMİN SÜRESİ: 8 Saat

 EĞİTİMİ KİMLER ALMALI? Kurum üst düzey yöneticileri; kurum orta kademe yöneticileri, kurum dijital ve bilgi işlem süreç yöneticileri ve çalışanları; kurum dijital pazarlama yöneticileri; kurum satış ve pazarlama yöneticileri, kurum beyaz yaka çalışanları…

Bu eğitim modülü ile katılımcının; “Facebook ekosistemini ve temel yapısını anımsaması; Facebook’u etkin kullanabilmek için araç ve yöntemlerini tanıması; Facebook kampanya yönetimini kavraması; daha geniş kitlelere ulaşabilmek için Facebook reklamcılığını tanıması ve öğrenmesi; dijital süreci etkin yönetebilmek için istatistik, raporlama ve analiz ile ölçümleme yapabilmesi; Facebook hesap güvenliği için güvenlik ve gizlilik politikalarını ayrıntılı tanıması; Facebook kuralları ve sınırlamalarını kavraması; ulusal ve uluslararası hukuk açısından yasal düzenlemelerin bilinmesi; telif hakları, ihlaller ve marka koruma politikalarının kavranması” hedeflenmektedir.

 • Facebook ekosistemine giriş-Özet
 • Facebook temel yapısı-Özet
 • Profil Sayfası/Topluluk Sayfası Farkları
 • Marka sayfası oluşturma ve temel ayarlar
 • Facebook imaj ölçü standartları ve ayrıntılar
 • Fotoğraf, video ve görsel kullanım stratejisi
 • Uygulamalar ve üçüncü taraf hizmetler
 • Facebook’u etkin kullanmanın araçları ve yöntemleri
 • Facebook popüler özellikleri: Gruplar, arama, etkinlik, teklif vb.
 • Facebook kampanya yönetimi
 • Geniş kitlelere paylaşımı ulaştırma: Facebook reklamları
 • Paylaşımın gücünü ölçme: İstatistik ve raporlama
 • Facebook güvenlik ve gizlilik politikası oluşturma
 • Facebook kuralları ve sınırlamalar
 • Yasal düzenlemeler ve sınırlamalar
 • Telif hakları ve marka koruma
 • Sosyal Medya Klavuzu ve Facebook kullanım rehberi oluşturma

 SEVİYE: İleri

Bu eğitim modülü, katılımcının temel (başlangıç) ve orta düzey Facebook bilgisi olduğunu öngörmekte ve kullanıcının Facebook kullanım bilgisini “İleri Seviyeye” getirmeyi amaçlamaktadır.

Eğer eğitim katılımcısı Facebook hakkında sınırlı düzeyde bilgiye sahipse, katılımcının öncelikli olarak başlangıç seviyesi Temel Facebook Eğitimi’ni ve Yöneticiler için Facebook eğitimini almasını tavsiye ediyoruz.

Eğitim hakkında ayrıntılı bilgi almak ve eğitim talebinde bulunmak için aşağıdaki iletişim formunu doldurun

 0224 241 72 22     bilgi@sosyalinkakademi.com    

İletişim Formu