Yöneticiler İçin Facebook

Categories: ,
Yöneticiler İçin Facebook

  ÖZET

Dünya genelinde 1.200.000, Türkiye’de ise 40 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla Facebook yeni iletişimin en önemli platformlarından birisi haline geldi. Kişiler arasında yeni sosyal iletişimin kanalına dönüşen Facebook bireyler, kurumlar, işletmeler  ve markalar için de yeni iletişim, ilişki yönetimi ve dijital pazarlama için muhteşem fırsatlar sunuyor. Kurumların ve markaların doğru Facebook stratejisi geliştirmeleri, dijital pazarlamada doğru konumlandırmaları, insan kaynaklarının profesyonel düzeyde Facebook’u kullanmaları aynı zamanda kurum ve markaların dijital dönüşüm ve marka konumlanması açısından da bugün hayati önem taşıyor. Yeni ekosistemde bireylerin kişisel kariyerleri, kurumların ise dijital dönüşümünü başarıyla tamamlaması  yeni rekabet koşullarında ayakta kalmalarını ve kendilerini geleceğe taşımalarına olanak sağlıyor.

 EĞİTİMİN SÜRESİ: 8 Saat

 EĞİTİMİ KİMLER ALMALI? Kurum üst düzey yöneticileri; kurum orta kademe yöneticileri, kurum dijital ve bilgi işlem süreç yöneticileri ve çalışanları; kurum dijital pazarlama yöneticileri; kurum satış ve pazarlama yöneticileri, kurum beyaz yaka çalışanları…

Bu eğitim modülü ile katılımcının; “Facebook ekosistemini tanıması; Facebook platformunu tanıması, doğru bir Facebook mesajı oluşturmayı öğrenmesi; bir Facebook mesajıyla yaratılmak istenen etkiyi analiz edebilmesi; doğru zamanda, doğru mesaj üretebilme yeteneğini kazanması; hedef bilgi akışını doğru zaman ve yöntemlerle takip edebilme kapasitesi kazanması; bilgiyi kontrol ile kişisel gelişimi ve kurumsal kapasiteyi güçlendirme fırsatı yakalayabilmesi ve bilgi ekosistemini gerçek zamanlı olarak takip edebilme yeteneğini kazanması” hedeflenmektedir.

 • Facebook ekosistemine giriş-Özet
 • Facebook temel yapısı-Özet
 • Sosyal mesajın ekonomisi
 • Bir Facebook mesajının anatomisi
 • Sosyal psikoloji ve duygunun bulaşıcılığı(yayılımı)
 • Dijital sohbetin (etkileşimi) gücü
 • Hedef kitle oluşturma ve takibi
 • İçerik stratejisi geliştirme ve yönetim
 • Örneklerle doğru içerik/yanlış içerik kullanımı
 • Zaman yönetimi ve içerik planlaması
 • Algı kontrolü ve topluluk yönetimi
 • Kriz yönetimi
 • Temel güvenlik ve gizlilik ayarları

 SEVİYE: Orta

Bu eğitim modülü, katılımcının temel (başlangıç) düzeyinde Facebook bilgisi olduğunu öngörmekte ve kullanıcının Facebook kullanım bilgisini “Orta Seviyeye” getirmeyi amaçlamaktadır.

Eğer eğitim katılımcısı Facebook hakkında sınırlı düzeyde bilgiye sahipse, katılımcının öncelikli olarak başlangıç seviyesi “Temel Facebook Eğitimi’ni  almasını tavsiye ediyoruz.

Eğitim hakkında ayrıntılı bilgi almak ve eğitim talebinde bulunmak için aşağıdaki iletişim formunu doldurun

 0224 241 72 22     bilgi@sosyalinkakademi.com    

İletişim Formu